Geavanceerde rollagertechnologie voor de windenergiesector

Onze oplossing

Ontwerp van rollagersmet monitoringsensoren voor windturbines.

Onze oplossing

Zogenaamde ‘condition monitoring’, oftewel het monitoren van de status van machines, is op veel gebieden gebruikelijk. Ook in de windenergiesector is dit het geval: voor een fabrikant van windturbines ontwikkelden we speciale rollagers die met behulp van monitoringsensoren de veiligheid en efficiëntie van de windturbines moesten waarborgen.

We hebben onze rollagers uitgerust met verschillende sensorelementen. Deze zorgden voor een continue monitoring van verschillende factoren zoals temperatuur, snelheid, trillingsamplitudes en asverplaatsing. Met de op deze manier verzamelde gegevens werden langetermijntrendverklaringen afgelegd. Bovendien kan bij bijvoorbeeld overbelasting het gehele systeem direct worden uitgeschakeld of in een noodfase worden gebracht.

Gebruikte producten

Verdere referenties